user_mobilelogo

– nádrže jsou vyrobené ze svařovaného polypropylenu, používají se pro osazení vodoměrů nebo jiných měřících prvků na potrubí pod – úrovní terénu
– hloubka vodoměrné šachty dle individuálních požadavků zákazníka
– vstup může být zakryt plastovým, betonovým pochůzným nebo přejezdovým poklopem
– uvnitř šachty jsou stupadla
– vodoměrná šachta je vybavena vodotěsnými průchodkami pro potrubí

 

DRUHY VODOMĚRNÝCH ŠACHET

VODOMĚRNÉ ŠACHTY K OBETONOVANÍ

Umístění:
lokality s vyšším statickým zatížením (blízkost budov, opěrných zdí nebo Komunikací pro motorová vozidla)
plášť nádrže je vyztužen žebry a ocelovými závlačemi po usazení a po protažení vodovodního potrubí vodotěsnými průchodkami se šachta obetonuje

VODOMĚRNÉ ŠACHTY K OBSYPÁNÍ

Umístění:
volný terén bez spodní vody na betonový podklad po usazení a po protažení vodovodního potrubí vodotěsnými průchodkami se šachta obsype výkopě

VODOMĚRNÉ ŠACHTY K OBETONOVÁNÍ PROTI SPODNÍ VODĚ

Umístění:
místa, kde hladina spodní vody dosahuje nad základovou spáru
plášť nádrže (případně i dno) je vyztužen žebry a ocelovými závlačemi
úpravy proti spodní vodě jsou závislé na velikosti šachty a výšce hladiny spodní vody tyto údaje jsou nutné sdělit výrobci ještě před započetím výroby
po usazení a po protažení vodovodního potrubí vodotěsnými průchodkami je vhodné šachtu co nejdříve napustit vodou minimálně do výšky hladiny spodní vody
obetonování se provede minimálně do výšky hladiny spodní vody,po vytvrdnutí betonu je třeba vodu vyčerpat

STANDARDNÍ DOMOVNÍ VODOMĚRNÁ ŠACHTA

tvar válec, průměr 1 m,
dno šachty 1,5 m pod úrovní terénu,
průchodky pro potrubí ve výšce 1,4 m pod úrovní terénu

ZÁRUKA

Výrobce poskytuje záruku 24 měsíců ode dne prodeje, pokud jsou dodrženy montážní předpisy výrobce, záruka se nevztahuje na závady vzniklé nevhodnou manipulací a montáží.

UPOZORNĚNÍ

Materiál, ze kterého jsou nádrže vyrobeny při nízkých teplotách křehne – nedoporučujeme manipulaci při teplotách nižších než 5°C.
Každá nádrž je odzkoušena a je k ní vystaven protokol o zkoušce vodotěsnosti.