user_mobilelogo

 

– slouží k čištění odpadních splaškových vod malých izolovaných zdrojů znečištění – rodinné domky, malé penziony, rekreační objekty, chatky v zahrádkářských koloniích apod.
– je to první stupeň čištění, před zemním filtrem nebo vegetační čistírnou

 

POPIS

plastová nádrž, rozdělená přepážkami s otvory na tři komory, do první komory vtéká znečištěná splašková voda a otvory pokračuje k odtoku, kaly se usazují na dnech komor a jsou mikroorganismy postupně pročišťovány
vrchní strana septiku je opatřena otvorem pro údržbu a kontrolu
přívodní a odvodní potrubí má mezi sebou 90 stupňů a je levé nebo pravé
dešťové a drenážní vody snižují účinnost čištění tím, že odpadní vody ochlazují a ředí a proto nesmějí být do septiku přiváděny

 

DRUHY SEPTIKU

SEPTIKY K OBSYPANÍ

Umístění:
volný terén bez spodní vody na betonový podklad, po usazení septiku na požadované místo se obsype tříděným výkopem, při obsypávání je třeba septik nejdříve naplnit vodou a hladinu udržovat minimálně 30 cm nad výškou obsypu
vrchní otvor septiku je zakryt pochůzným betonovým poklopem o průměru 60 cm

SEPTIKY K OBETONOVÁNÍ

Umístění:
lokality s vyšším statickým zatížením (blízkost budov, opěrných zdí nebo komunikací pro motorová vozidla),
plášť nádrže je vyztužen žebry a ocelovými závlačemi, po usazení septiku na požadované místo se obetonuje
při obetonování je třeba septik nejdříve naplnit vodou a hladinu udržovat minimálně 30 cm nad výškou betonáže

SEPTIKY K OBETONOVÁNÍ PROTI SPODNÍ VODĚ

umístění: místa, kde hladina spodní vody dosahuje nad základovou spáru, plášť septiku (případně i dno) je vyztužen žebry a ocelovými závlačemi
úpravy proti spodní vodě jsou závislé na velikosti septiku a výšce hladiny spodní vody
tyto údaje jsou nutné sdělit výrobci ještě před započetím výroby
po usazení septiku na požadované místo se obetonuje
při obetonovávání je třeba septik nejdříve naplnit vodou a hladinu udržovat minimálně 30 cm nad výškou betonáže
obetonování se provede minimálně do výšky hladiny spodní vody

ÚDRŽBA

zachycený kal je potřeba ze septiku vyvézt – odsát, když v první komoře dosáhne 1/3 výšky nádrže
minimálně však 1 x ročně, odsátí se provádí ze všech komor
na dně je nutné ponechat minimálně 15cm vrstvu jako očkovací kal

ZÁRUKA

výrobce poskytuje záruku 24 měsíců ode dne prodeje, pokud jsou dodrženy montážní předpisy výrobce, záruka se nevztahuje na závady vzniklé nevhodnou manipulací a montáží

UPOZORNĚNÍ
Materiál, ze kterého jsou nádrže vyrobeny při nízkých teplotách křehne – nedoporučujeme manipulaci při teplotách nižších než 5°C.
Každá nádrž je odzkoušena a je k ní vystaven protokol o zkoušce vodotěsnosti.