user_mobilelogo

 

– slouží k akumulaci odpadní a užitkové vody
– žumpy jsou vyrobené ze svařovaného polypropylenu mají jeden vtok a shora otvor pro kontrolu a čerpání nádrže
– druhy vík vrchního otvoru – plastové, betonové, přejezdové

 

URČOVÁNÍ ROZMĚRŮ ŽUMP:

výška 1: vzdálenost od spodní hrany jímky k horní hraně otvoru pro čerpání
výška 2: vzdálenost od spodní hrany jímky ke spodní hraně vpusti
!přejezdové nádrže – žumpy je třeba vždy obetonovat!

 

DRUHY PLASTOVÝCH ŽUMP

ŽUMPY SAMONOSNÉ VOLNÉ STOJÍCÍ

Umístění:
exteriér, interiér na betonový podklad, pískové lože nebo na zděnou, ocelovou či dřevěnou konstrukci

ŽUMPY K OBSYPÁNÍ

Umístění:
volný terén bez spodní vody na betonový podklad obsypání: tříděný stabilizovaný výkop (hlína z výkopu + cement v poměru 8:1) při obsypávání musí být nádrž uvnitř rozepřena a napuštěna vodou cca 50 cm nad úrovní obsypávky

ŽUMPY K OBETONOVANÍ

Umístění:
lokality s vyšším statickým zatížením (blízkost budov, opěrných zdí nebo komunikací pro motorová vozidla), plášť nádrže je vyztužen žebry a ocelovými závlačemi, při obetonovávání musí být nádrž uvnitř rozepřena a napuštěna vodou cca 50-100 cm nad úrovní betonu

ŽUMPY K OBETONOVÁNÍ PROTI SPODNÍ VODĚ

Umístění:
místa, kde hladina spodní vody dosahuje nad základovou spáru, plášť nádrže (případně i dno) je vyztužen žebry a ocelovými závlačemi po usazení nádrže je nutné ji co nejdříve napustit vodou minimálně do výšky hladiny spodní vody, při obetonovávání musí být nádrž uvnitř rozepřena a napuštěna vodou cca 50-100 cm nad úrovní betonu

ZÁRUKA

Výrobce poskytuje záruku 24 měsíců ode dne prodeje, pokud jsou dodrženy montážní předpisy výrobce, záruka se nevztahuje na závady vzniklé nevhodnou manipulací a montáží

UPOZORNĚNÍ

Materiál, ze kterého jsou nádrže vyrobeny při nízkých teplotách křehne – nedoporučujeme manipulaci při teplotách nižších než 5°C.
Každá nádrž je odzkoušena a je k ní vystaven protokol o zkoušce vodotěsnosti.