user_mobilelogo

POUŽITÍ

potrubí pro průmyslové použití v prostředí s vysokým korozním zatížením

Výhody
- vysoká chemická odolnost
- dlouhá životnost
- nízká hmotnost a jednoduchá montáž

Použití k odsávání kontaminované vzdušiny z různých technologických procesů např. chemické provozy, galvanizovny, žárové zinkovny, moření kovů, chemické leštění a leptání skla, neutralizace kyselých odpadních vod, odvětrání skladů chemikálií atp.

POPIS

Výrobky jsou vyráběny svařováním plastových polypropylénových a polyetylénových desek (tepelně tvarovaných, příp. ohýbaných za studena) nebo z vytlačovaných trubek
Spojování potrubních dílů se provádí přírubovými spoji, hrdlovými svařovanými spoji nebo hrdlovými spoji lepenými konstrukční a materiálové provedení potrubí a jeho součástí se řeší individuálně, pro konkrétní použití, dle pracovních podmínek a specifických potřeb zákazníka
dodávka vzduchotechniky může být uskutečněna jako kusová dodávka jednotlivých součástí nebo jako kompletní dodávka vzduchotechnického zařízení
při řešení každého obchodního případu je postupováno vždy individuálně dle potřeb a požadavků zákazníka

ZÁRUKA

výrobce poskytuje záruku 24 měsíců ode dne prodeje, pokud jsou dodrženy montážní předpisy výrobce, záruka se nevztahuje na závady vzniklé nevhodnou manipulací a montáží

UPOZORNĚNÍ

Materiál, ze kterého jsou nádrže vyrobeny při nízkých teplotách křehne – nedoporučujeme manipulaci při teplotách nižších než 5°C.
Každá nádrž je odzkoušena a je k ní vystaven protokol o zkoušce vodotěsnosti.

SORTIMENT

   • trubky a tvarové kusy
   • potrubí kruhového průřezu
   • potrubí čtyřhranného průřezu
   • koncové součásti
   • digestoře
   • odsávací rámy
   • vyústky
   • hlavice výfukové
   • komíny
   • žaluzie
   • dešťové žaluzie
   • stříšky
   • regulační a uzavírací součásti
   • klapky a šoupátka s ručním ovládáním
   • klapky a šoupátka s pneumatickým nebo elektrickým ovládáním,
   • ventilátory
   • tlumící vložky a kompenzátory
   • tlumiče hluku
   • těsnění
   • spojovací materiál
   • uložení potrubí