user_mobilelogo


– nádrže jsou vyrobené ze svařovaného polypropylenu válcové nebo krabicové vodotěsné,

– odolné vůči ropným látkám, kyselinám a louhům

– rozměry podle individuálních požadavků zákazníka u všech nádrží je prováděna zkouška vodotěsnosti

 

DRUHY PLASTOVÝCH NÁDRŽÍ

NÁDRŽE SAMONOSNÉ VOLNĚ STOJÍCÍ

Umístění:
exteriér, interiér na betonový podklad, pískové lože nebo na zděnou ocelovou či dřevěnou konstrukci

NÁDRŽE K OBSYPANÍ

Umístění:
volný terén bez spodní vody na betonový podklad obsypání: tříděný stabilizovaný výkop (hlína z výkopu + cement v poměru 8:1) při obsypávání musí být nádrž uvnitř rozepřena a napuštěna vodou cca 50 cm nad úrovní obsypávky.

NÁDRŽE K OBETONOVANÍ

Umístění:
lokality s vyšším statickým zatížením (blízkost budov, opěrných zdí nebo komunikací pro motorová vozidla), plášť nádrže je vyztužen žebry a ocelovými závlačemi při obetonovávání musí být nádrž uvnitř rozepřena a napuštěna vodou cca 50-100 cm nad úrovní betonu

NÁDRŽE K OBETONOVÁNÍ PROTI SPODNÍ VODĚ

Umístění:
místa, kde hladina spodní vody dosahuje nad základovou spáru, plášť nádrže (případně i dno) je vyztužen žebry a ocelovými závlačemi po osazení nádrže je nutné ji co nejdříve napustit vodou minimálně do výšky hladiny spodní vody při obetonovávání musí být nádrž uvnitř rozepřena a napuštěna vodoucca 50-100 cm nad úrovní betonu

ÚDRŽBA A PROVOZ

Plastové nádrže nepotřebují žádnou údržbu při čerpání fekálním vozem je třeba dodržet bezpečnou vzdálenost fekálního vozu od nádrže, obzvláště pokud není nádrž obetonovaná, bezpečná vzdálenost vozu od stěny nádrže je rovna minimálně hloubce nádrže při práci uvnitř nádrže (čištění, opravy…), je třeba nádrž úplně vyčerpat, je životu nebezpečné vstupovat do nádrže se zbytky splaškových vod, které mohou vytvářet smrtelně jedovaté plyny -je životu nebezpečné vstupovat do nádrží obsahujících zbytky chemikálií

ZÁRUKA

Výrobce poskytuje záruku 24 měsíců ode dne prodeje, pokud jsou dodrženy montážní předpisy výrobce, záruka se nevztahuje na závady vzniklé nevhodnou manipulací a montáží

 

UPOZORNĚNÍ

Materiál, ze kterého jsou nádrže vyrobeny při nízkých teplotách křehne – nedoporučujeme manipulaci při teplotách nižších než 5°C. Každá nádrž je odzkoušena a je k ní vystaven protokol o zkoušce vodotěsnosti