user_mobilelogo

 

Lapače tuků jsou určeny pro zachycení olejů a tuků, které odtékají v odpadních vodách z kuchyní, potravinářských provozů, zpracování masa atd. slouží k vysrážení a zachycení tuků jako ochrana kanalizace a ostatních zařízení kanalizační sítě před zanesením a zalepením.

POPIS

lapače tuků jsou kruhové nebo hranaté, jednostupňové nebo dvoustupňové plastové nádrže jsou opatřené stropními a pachotěsnými víky, nádrže jsou opatřeny technologickými přepážkami a uskladňovacím prostorem pro shromážděný tuk, který může být podle provedení
vyjímatelný nebo nevyjímatelný nádrž lapače je určena k instalaci do terénu, v případě instalace nádrže nad úroveň terénu je nutné vždy nádrž staticky zajistit proti působení hydraulického tlaku vody v nádrži a případným jiným zatížením

POUŽITÍ

lapače tuků se osazují k odpadní kanalizaci z prostoru, kde odpadní vody s obsahem tuků vznikají, pokud možno co nejblíže místu vzniku těchto vod, odpadní vody ze sociálních zařízení se nesmí do lapačů tuků vpouštět
použití lapačů doporučujeme i před domovní čističkou odpadních vod, pokud by vody obsahovaly větší množství tuků – rozklad tuků způsobuje okyselení vod a působí biochemické a mechanické závady, což má za následek snížení účinnosti
před lapač tuku nesmí být instalován drtič kuchyňských odpadků z důvodu nadměrného zatížení lapače organickými látkami

ZÁRUKA

Výrobce poskytuje záruku 24 měsíců ode dne prodeje, pokud jsou dodrženy montážní předpisy výrobce, záruka se nevztahuje na závady vzniklé nevhodnou manipulací a montáží

UPOZORNĚNÍ

Materiál, ze kterého jsou nádrže vyrobeny při nízkých teplotách křehne – nedoporučujeme manipulaci při teplotách nižších než 5°C.
Každá nádrž je odzkoušena a je k ní vystaven protokol o zkoušce vodotěsnosti.