user_mobilelogo

– jsou vyrobené ze svařovaného polypropylenu
– připravený vtok a odtok
– otvor pro připojení vzduchového potrubí
– uvnitř nádrže je vytvořena příprava pro veškeré provozní komponenty i k čištění odpadních splaškových vod malých izolovaných – – – zdrojů znečištění – rodinné domky, malé penziony, pravidelně navštěvované rekreační objekty
– biologické znečištění je odstraňováno mikroorganismy
– nádrž čov je umístěna pod úrovní terénu -vodotěsné, odolné vůči ropným látkám, kyselinám a louhům
– aretační zařízení zajišťuje míchání aktivační nádrže a přísun kyslíku pro aktivovaný kal, zdrojem vzduchu je dmychadlo na 230 V, – – — chod dmychadla je přerušovaný, ovládaný řídicí jednotkou
– proces čištění je ovládán řídicím systémem v plastové rozvodnici o rozměrech cca 200 x 200×140 mm rozvodnice bývá nejčastěji – — umístěna v garáži, ve sklepě, ve venkovním pilíři nebo na zdi objektu v blízkosti čističky

DRUHY ČOV

ČOV K OBSYPANÍ

Umístění:
volný terén bez spodní vody na betonový podklad o tloušťce minimálně 10-15 cm po usazení a po protažení přítokového, odtokového a vzduchového potrubí vodotěsnými průchodkami se ČOV obsype výkopkem
vrchní otvor čov je zakryt pochůzným betonovým poklopem o průměru 60 cm

ČOV K OBETONOVÁNÍ

Umístění:
lokality s vyšším statickým zatížením (blízkost budov, opěrných zdí nebo komunikací pro motorová vozidla)
usazení ČOV na betonový podklad o tloušťce minimálně 10-15 cm po usazení a po protažení přítokového, odtokového a vzduchového potrubí vodotěsnými průchodkami se ČOV obetonuje
vrchní otvor ČOV je zakryt pochůzným betonovým poklopem o průměru 60 cm

ZÁRUKA

výrobce poskytuje záruku 24 měsíců ode dne prodeje, pokud jsou dodrženy montážní předpisy výrobce, záruka se nevztahuje na závady vzniklé nevhodnou manipulací a montáží

UPOZORNĚNÍ

Materiál, ze kterého jsou nádrže vyrobeny při nízkých teplotách křehne – nedoporučujeme manipulaci při teplotách nižších než 5°C.
Každá nádrž je odzkoušena a je k ní vystaven protokol o zkoušce vodotěsnosti.