user_mobilelogo

Vhodný energetický zdroj by měl mít dostatečnou kapacitu pro pokrytí potřeb lidstva, být přijatelný cenově a samozřejmě nezatěžovat životní prostředí. Všechny tyto parametry splňuje právě Slunce. Podle odhadů astronomů Slunce bude svítit ještě dalších 5 miliard let, což je možno z hlediska lidských měřítek považovat za nekonečno. Ze Slunce dopadá na zem asi 15000 krát více energie než se spotřebuje z neobnovitelných zdrojů za stejný čas. Tím by se měl sluneční potenciál dostat výrazně do popředí.

Sluneční kolektory jsou vhodné pro použití jak v jednoduchých aplikacích pro ohřev TUV, tak v složitých systémech vytápění a to i s možností připojení k stávajícímu topnému systému a to vše za nízké pořizovací náklady.

Sluneční kolektory jsou ekologicky čistá energie, díky které dochází k úspoře až 40% nákladů na topení a při ohřevu TUV až 60%. Kolektory mají vysokou životnost a vyžadují minimální údržbu.