user_mobilelogo

Náhradní plnění dle zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti

Náš výrobní program Renoza s. r. o. Vám může nabídnout nejen svoje vlastní služby v rámci chráněné dílny, ale i výrobky a služby  se kterými obchoduje v rámci vlastní obchodní činnosti. Nákupem všech služeb a výrobků samozřejmě  plníte povinný podíl zaměstnanců se ZP. o kompletní nabídku nás prosím kontaktujte.

Náhradní plnění je když… Každý zaměstnavatel, který zaměstnává 25 a více zaměstnanců, má podle zákona č.435/2004 Sb. o zaměstnanosti povinnost zaměstnávat 4% zaměstnanců se zdravotním postižením (ZP). Pokud je z jakéhokoli důvodu nezaměstnává, má možnost odebírat výrobky nebo služby od subjektu, zaměstnávajícího min. 50% lidí se ZP (např. firma Renoza s. r. o.) jako náhradní plnění povinného podílu osob se ZP. Další možností je finanční odvod do státní pokladny, který se stále zvyšuje vzhledem k průměrné měsíční mzdě v ČR a je pro zaměstnavatele tou nejméně výhodnou variantou.

Pro rok 2011 může odběratel od firmy Renoza s. r. o., v rámci náhradního plnění, uplatnit částku ve výši až 2.541.285 Kč bez DPH.

 

Orientační tabulka výpočtu povinnosti zaměstnavatele: